Ekstrema warunkowe – matematyka i Excel

Numer: 
874

Gdy szukamy maksimum bądź minimum pewnej funkcji f(x) musimy znaleźć wartość zmiennej x, dla której funkcja ma wartość ekstremalną. W tym celu liczymy pochodną f’(x) funkcji i przyrównujemy tą pochodną do zera, ponieważ pochodna się zeruje gdy funkcja ma ekstremum. Czasami zdarza się, że w proces poszukiwania ekstremum funkcji wplatają się dodatkowe warunki, które muszą być spełnione w rozważanym problemie.

Problem taki matematyka rozwiązuje za pomocą metody mnożników Lagrange’a. Arkuszu kalkulacyjny Excel ma wbudowane narzędzie „Solver”, które pozwala takie zagadnienia rozwiązywać.

Celem wykładu jest przedstawienie metody mnożników Lagrange’a oraz narzędzia „Solver” do optymalizacji wielokryterialnej. Przedstawionych będzie kilka przykładów.

Wykład jest skierowany do uczniów liceów zainteresowanych matematyką.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Narzędzie Solver w arkuszu kalkulacyjnym do rozwiązywania zagadnień optymalizacji wieloparametrowej.
Organizator: 
Instytut Fizyki Technicznej
dr hab. inż.
Paweł
Perkowski
Miejsce spotkania: 
Nagranie

©2022 Festiwal Nauki