Europejskie podróże polskich modernistów

Numer: 
832

Tematem warsztatów będą podróże europejskie odbywane przez polskich pisarzy modernistycznych. Na podstawie fragmentów listów i dzienników zawierających relacje z dziewiętnastowiecznych peregrynacji zastanowimy się wspólnie, jakie znaczenie miało podróżowanie dla indywidualnej i zbiorowej świadomości.

Prześledzimy trasy i kierunki europejskich wojaży oraz podejmiemy refleksję nad tym, jakie maski i role przyjmowali polscy dziewiętnastowieczni turyści. Czy podróż stanowiła dla nich jedynie obowiązek oświeconego uczestnika i współtwórcy cywilizacji europejskiej? Z jakimi uczuciami się wiązała? Lękiem, fascynacją, ekscytacją, niechęcią, zwątpieniem w wartość własnej kultury? Odpowiedzi na te pytania poszukamy wraz z uczestnikami warsztatów podczas analizy fragmentów listów i dzienników, wykorzystując narzędzia interpretacyjne, których opanowanie może okazać się pomocne na kolejnych etapach edukacji.

Wspólnie stworzymy także mapy podróży wybranych polskich pisarzy doby modernizmu. Postaramy się podążać ich śladem i wykorzystując nowe technologie sprawdzić, jak wyglądają obecnie najchętniej odwiedzane przez nich miejsca.

Dyskusja o podróżach będzie również okazją do refleksji nad rolą rozwoju kolei i masowego transportu w kształtowaniu się nowoczesnej podmiotowości. Porozmawiamy o tym, jak kolej przeorganizowała przestrzeń i czas. Postawimy pytanie: czy jakieś współczesne zjawisko można przyrównać do tej rewolucji?

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
wtorek, 21 Września, 2021 - 13:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Tematem warsztatów będą podróże europejskie odbywane przez polskich pisarzy modernistycznych.
Organizator: 
mgr
Magdalena
Romanowska
mgr
Adrianna
Karbowiak
Miejsce spotkania: 
Spotkanie online na Google Meet
Online