Fuzor – eksperyment „w praktyce”

Numer: 
820

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z budową i zasadą działania reaktora fuzyjnego z elektrostatyczno-inercyjnym utrzymaniem plazmy typu fuzor oraz ogólnymi zasadami prowadzania prac eksperymentalnych w laboratorium fizycznym.

Uczniowie zostaną podzieleni na podgrupy, które będą uczestniczyły w krótkiej prelekcji wyjaśniającej, czym jest plazma, na czym polega fuzja jądrowa i jak wygląda praca urządzeń utrzymujących plazmę, takich jak fuzor, tokamak czy stellerator. W następnej kolejności słuchacze przejdą do laboratoriów badawczych, gdzie zostaną przeprowadzone pokazy i zajęcia na aparaturze badawczej.

W laboratorium uczniowie zapoznają się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa pracy oraz budową aparatury eksperymentalnej. Następnie zostaną wprowadzeni w podstawowe zagadnienia związane z badanym zjawiskiem: problemem pomiarów próżniowych, pomiarów wysokich temperatur oraz podstawowymi zagadnieniami związanymi z przebiegiem wyładowania elektrycznego w gazie.

Uczniowie w podgrupach samodzielnie wykonają pomiary charakterystyki prądowo-napięciowej wyładowania przy różnych ciśnieniach gazu oraz pomiary temperatury katody reaktora za pomocą pirometru optycznego. Dokonają też wizualnej obserwacji charakteru wyładowania i rejestracji fotograficznej w jego charakterystycznych fazach.

Po wykonaniu pomiarów uczniowie samodzielnie przetworzą i przeanalizują wyniki pomiarów oraz sporządzą wykresy obrazujące przebieg badanych zjawisk. Dla lepszego zrozumienia procesu obróbki danych będzie on prowadzony z zastosowaniem podstawowych metod: obliczeń ręcznych oraz ręcznego wykreślania wykresów na papierze milimetrowym.

Termin: 
poniedziałek, 26 Września, 2022 - 10:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Prowadzący wyjaśnią, co to jest plazma i jakie eksperymenty prowadzone są w urządzeniach fuzyjnych oraz zaprezentują i zaangażują uczniów w pomiary eksperymentalne na przykładzie urządzenia fuzor.
Dodatkowe informacje: 
Pomiary i obróbka danych będzie się odbywała w podgrupach 10-osobowych. W ramach pojedynczych warsztatów przewidziane są trzy podgrupy. Każdej podgrupie zostaną zapewnione przybory do wykonania pomiarów: notatnik, przybory do pisania, ołówek, gumka, linijka.
dr
Piotr
Chmielewski
mgr inż.
Maciej
Szymański
Miejsce spotkania: 
ul. Hery 23
01-497 Warszawa
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki