Geozasoby — holistyczne podejście do nowoczesnej geologii złożowej

Numer: 
792

Geozasoby - to zasoby abiotyczne powstałe w wyniku procesów geologicznych. Ich poszukiwaniem i pozyskiwaniem zajmuje się geologia złożowa i górnictwo. Współczesne uwarunkowania prawne, ekonomiczne, środowiskowe i technologiczne wymagają holistycznego podejścia do nowoczesnej geologii złożowej.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
czwartek, 23 Września, 2021 - 12:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Geozasoby - to zasoby abiotyczne powstałe w wyniku procesów geologicznych. Współczesne uwarunkowania wymagają holistycznego podejścia do nowoczesnej geologii złożowej.
Organizator: 
prof. dr hab.
Paweł
Karnkowski
Miejsce spotkania: 
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
Stacjonarne