Gleboznawca w laboratorium chemicznym

Numer: 
711

Uczestnicy zajęć pt.,”Gleboznawca w laboratorium chemicznym” będą mieli możliwość poznania metody analizy składu chemicznego gleb. Podczas zajęć przedstawiony będzie sposób pobierania gleb do badań chemicznych oraz sposób roztwarzania gleby (przeprowadzenie gleby do formy płynnej). Roztworzone gleby będą poddane analizie składu chemicznego za pomocą optycznego spektrometru emisyjnego z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES).

Termin: 
poniedziałek, 26 Września, 2022 - 09:00
poniedziałek, 26 Września, 2022 - 12:00
Czas trwania: 
105 minut
Opis skrócony: 
Uczestnicy zajęć pt.,”Gleboznawca w laboratorium chemicznym” będą mieli możliwość poznania metody analizy składu chemicznego gleb przy użyciu aparatu ICP-OES.
dr
Artur
Pędziwiatr
Miejsce spotkania: 
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki