Hipoteza higieniczna – czy pasożyty staną się lekiem na alergie?

Numer: 
731

Alergie i choroby autoimmunologiczne to poważny problem dzisiejszego świata. Z ich powodu cierpią miliony osób na całym świecie, a objawy mają szeroki wachlarz: od

łagodnych objawów skórnych po ciężki, zagrażający życiu przebieg. Przyczyny tych schorzeń w dalszym ciągu pozostają nieznane. Brytyjski lekarz- David Strachan w 1989

roku zauważył, że dzieci żyjące w gorszych warunkach higieniczno sanitarnych rzadziej cierpią na alergie. Zjawisko to zostało nazwane hipotezą higieniczną. Po 35 latach nie jest

to już hipoteza, a potwierdzony fakt. Układ immunologiczny, podobnie jak układ nerwowy potrzebuje bodźców do rozwoju, a ich brak, szczególnie w dzieciństwie,

powoduje nadaktywność układu immunologicznego, który atakuje nieszkodliwe obiekty lub własne tkanki, co owocuje alergiami lub chorobami autoimmunologicznymi. Podczas

spotkania zostaną omówione obserwacje naukowe oraz mechanizmy, dzięki którym układ immunologiczny dzięki kontaktowi z patogenami w dzieciństwie lepiej radzi sobie

w życiu dorosłym. Omówione również zostanie wykorzystanie pasożytów jako „leków” na alergie i choroby immunologiczne

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 25 Września, 2023 - 10:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Alergie i choroby autoimmunologiczne to poważny problem dzisiejszego świata. Czy możemy je leczyć pasożytami?
dr hab. inż.
Piotr
Bąska, prof. SGGW
Miejsce spotkania: 
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Zakład Farmakologii i Toksykologii, II piętro
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki