Ile kosztuje zdrowie? - warsztaty z rachunku kosztów w podmiotach leczniczych

Numer: 
732

Ostatnie dwa lata pod znakiem epidemii uzmysłowiły wszystkim, jak ważną rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa spełnia system publicznej opieki zdrowotnej. To jedno z podstawowych zadań państwa, które - wobec rozwoju nowoczesnej medycyny i wyzwań epidemiologicznych - musi zapewnić odpowiedni poziom jego finansowania. Celem warsztatów jest przekazanie młodym ludziom wiedzy na temat finansowych aspektów organizacji tego systemu, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego gospodarowania budżetem i optymalnego wykorzystania zasobów w przystępny sposób, tj. z wykorzystaniem elementów zabawy, gier sytuacyjnych, technik multimedialnych.

Termin: 
poniedziałek, 26 Września, 2022 - 10:00
czwartek, 29 Września, 2022 - 10:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Finansowe aspekty organizacji systemu publicznej opieki zdrowotnej pokazane z wykorzystaniem elementów zabawy, gier sytuacyjnych, technik multimedialnych.
mgr
Zuzanna
Świerc
Miejsce spotkania: 
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki