Ile warta jest nieruchomość?

Numer: 
721

W trakcie lekcji uczestnicy dowiedzą się, czym jest nieruchomość i poznają cechy rynkowe, które wpływają na jej wartość, w szczególności określą przedmiot wyceny, zbadają dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków oraz obliczą pole powierzchni działki ewidencyjnej na podstawie współrzędnych punktów granicznych. Uczestnikom lekcji przybliżony zostanie zawód geodety oraz rzeczoznawcy majątkowego.

Termin: 
wtorek, 26 Września, 2023 - 09:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Co wpływa na cenę nieruchomości? Jak oszacować koszt zakupu działki? Lekcja przybliży zawód geodety oraz rzeczoznawcy majątkowego.
dr inż.
Magdalena
Karabin-Zych
mgr inż.
Ewa
Panasiuk
Miejsce spotkania: 
plac Politechniki 1
00-661 Warszawa
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki