Jak to jest być uchodźcą, dobrze? - uchodźcy w Polsce

Numer: 
730

W trakcie godzinnej lekcji uczniowie zapoznają się z aktualnym zagadnieniem, jakim jest sytuacja uchodźców w Polsce. Zajęcia koncentrują się nad społecznym aspektem uchodźctwa. Zastanowimy się nad problemami i barierami, jakie napotykają uchodźcy w innym kraju. Na początku wspólnie zastanowimy się, kim jest uchodźca. Następnie uczniowie, w grupach, wykonują kilka ćwiczeń. W trakcie trwania lekcji uczniowie będą „wchodzić w buty” uchodźcy oraz spróbują odpowiedzieć na tytułowe pytanie: „Jak to jest być uchodźcą, dobrze?”. Pomiędzy ćwiczeniami prowadzący będą starać usystematyzować wiedzę i umiejętności zdobyte we wcześniejszych ćwiczeniach. Efektem lekcji jest zwiększenie tolerancji uczniów względem uchodźców. Po zajęciach uczestnicy będą posiadać podstawową wiedzę na temat uchodźców i ich sytuacji w Polsce.

Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 26 Września, 2022 - 10:30
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Celem lekcji jest zwiększenie świadomości uczniów na temat sytuacji uchodźców w Polsce.
dr
Małgorzata
Dziewanowska
Studenci
Mateusz Fedeńczuk, Oleksandra Kniazhevska
Miejsce spotkania: 
ul. Lipowa 4
00-316 Warszawa
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki