Jak mówiono w Polsce w dobie Mieszka I

Numer: 
891

Chcąc odpowiedzieć na pytanie, jak mówiono w Polsce w czasach Mieszka I, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że najstarsze pisemne dane dotyczące języka polskiego sięgają XII w., są więc o co najmniej 100 lat późniejsze od czasów, które będą przedmiotem rozważań. Dlatego też podstawą rekonstrukcji polszczyzny z przełomu X-XI w. stanowić będzie język prasłowiański, z którego wyrósł język polski. W pierwszej części wykładu skupimy się przede wszystkim na systemach samogłoskowym i spółgłoskowym ówczesnego języka polskiego. Słuchacze poznają m.in. charakterystykę głosek, które nie występują już we współczesnej polszczyźnie takich jak jery, samogłoska jać czy sonanty. Druga część wykładu zostanie poświęcona słownictwu doby Mieszka I - dziedzictwu prasłowiańskiemu oraz zapożyczeniom z łaciny i języka czeskiego. Całość wykładu będzie ilustrowana licznymi przykładami rekonstrukcji wyrazów X-XI w. ukazanymi na tle współczesnej polszczyzny. Spróbujemy także zapisać i przeczytać tekst, który mógłby powstać w dobie Mieszka I.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
czwartek, 29 Września, 2022 - 10:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Na wykładzie podejmiemy próbę rekonstrukcji polszczyzny z okresu X-XI w. Spróbujemy także zapisać i przeczytać tekst, który mógłby powstać w dobie Mieszka I.
dr hab.
Justyna
Garczyńska
Miejsce spotkania: 
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki