Jak możemy uratować komuś życie?

Numer: 
691

Od udzielenia pierwszej pomocy w ciągu pierwszych kilku minut bardzo często zależy ludzkie życie. Ale ludzkie życie możemy też uratować oddając krew, szpik kostny, czy wyrażając zgodę na na pobranie po śmierci swoich tkanek i narządów do przeszczepienia.

Podczas warsztatowej części zajęć przeszkolimy uczestników z udzielania pierwszej pomocy na fantomach oraz zaprezentujemy jak skorzystać z urządzenia wspomagającego czyli AED.

Termin: 
wtorek, 26 Września, 2023 - 10:00
Czas trwania: 
75 minut
Opis skrócony: 
Udzielenie pierwszej pomocy, oddawanie krwi, czy wyrażenie zgody na pobranie po śmierci tkanek i narządów do przeszczepienia ratują życie ludzkie.
Współorganizator: 
Studenckie Koło Naukowe StatMed
dr
Lucyna
Kwiećkowska
Miejsce spotkania: 
ul. Erazma Ciołka 27
01-445 Warszawa
Zakład Podstaw Pielęgniarstwa
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki