Jak ocenić wpływ treningu na wydatki energetyczne i skład ciała u sportowców?

Numer: 
734

Podczas lekcji wychowania fizycznego u ochotnika (warunkiem jest pełnoletność i dobry stan zdrowia poświadczone podpisem w oświadczeniu) określimy za pomocą urządzenia MetaMax®R2 wydatek energetyczny podczas zwyczajowego 20 - minutowego treningu (np. biegu, czy gry w piłkę). Jest to badanie nieinwazyjne wymagające wykonywania wysiłku w specjalnej dopasowanej do twarzy masce i kamizelce chroniącej podpiętą do maski głowicę mierzącą szybkość oddechów, stężenie gazów oddechowych w powietrzu wdychanym
i wydychanym oraz inne jego parametry. Uwzględniając pewne stałe fizyczne program komputerowy wyliczy zużycie O2 i produkcję CO2 oraz wydatek energetyczny organizmu. Podczas ww badania chętnym uczniom (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana zgoda rodzica) zbadamy metodą bioimpedancji (BIA) skład ciała. Następnie omówimy i zinterpretujemy wyniki ucznia-ochotnika. Uzyskane informacje wskażą jaki wpływ na  wydatkowanie energii podczas treningu mają skład ciała i spożywana dieta. Zwrócimy uwagę na rolę analizy składu ciała i pomiaru (a nie wyliczania na podstawie wzorów) wydatku energetycznego zawodnika w procesie profesjonalnego treningu zmierzającego do optymalizacji osiągnięć sportowych. Ocena zmian w składzie ciała i wysiłkowych wydatkach energetycznych pozwala bowiem na zmianę sposobu żywienia, w tym stosowanych suplementów, tak by z jednej strony pokryć zapotrzebowanie organizmu na niezbędne składniki pokarmowe, a z drugiej odpowiednio planować treningi. Tylko dzięki efektywnej współpracy zawodnika i sztabu szkoleniowego, w którym poza trenerem danej dyscypliny nie może zabraknąć fizjologa i dietetyka (oraz fachowców z wielu innych dziedzin) możliwa jest znacząca poprawa wydolności organizmu i uzyskiwanie coraz lepszych wyników w sporcie zawodowym.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
wtorek, 21 Września, 2021 - 10:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Czego sportowiec może się dowiedzieć znając skład swojego ciała i wydatki energetyczne podczas treningu?
Dodatkowe informacje: 
lekcja dotyczy wysiłku fizycznego, a więc zagadnień biologicznych, jednak ze wzgl. na wykonywane oznaczenia zaleca się, by odbyła w ramach zajęć z wychowania fizycznego. Lekcja może się odbyć w inny dzień: 20 lub 22 lub 23 września. Szczegółowe informacje dot. przeciwwskazań do wykonania obu badań są dostępne u koordynatora imprezy (tomasz_krolikowski@sggw.edu.pl)
doktorant
Łukasz
Kopiasz
doktorantka
Dominika
Skolmowska
dr inż.
Michał
Oczkowski
dr inż.
Tomasz
Królikowski
Miejsce spotkania: 
Warszawa
Jeśli nie będzie możliwe przeprowadzenie lekcji stacjonarnie w szkole, udostępnione zostanie nagranie prezentujące podstawy teoretyczne, sposób wykonania, interpretację i znaczenia pomiarów składu ciała i wydatku energetycznego podczas wykonywania wysiłku fizycznego dla optymalizacji osiągnięć sportowych.
Nagranie
Stacjonarne w szkole