Jak ocenić wpływ treningu na wydatki energetyczne i skład ciała u sportowców?

Numer: 
739

U ochotnika (warunkiem jest pełnoletność i dobry stan zdrowia poświadczone podpisem w oświadczeniu) określimy za pomocą urządzenia MetaMax®R2 wydatek energetyczny podczas 20 - minutowego treningu (np. biegu, czy gry w piłkę). Jest to badanie nieinwazyjne wymagające wykonywania wysiłku w dopasowanej do twarzy masce i kamizelce chroniącej podpiętą do maski głowicę mierzącą szybkość oddechów, stężenie O2 i CO2 w powietrzu wdychanym i wydychanym oraz inne jego parametry. Uwzględniając pewne stałe fizyczne program  wyliczy zużycie O2 i produkcję CO2 oraz wydatek energetyczny organizmu (EE). Chętnym uczniom (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana zgoda rodzica) zbadamy metodą bioimpedancji (BIA) skład ciała. Następnie omówimy i zinterpretujemy wyniki ucznia-ochotnika. Uzyskane informacje wskażą jaki wpływ na EE podczas treningu mają skład ciała i spożywana dieta. Zwrócimy uwagę na rolę analizy składu ciała i pomiaru (a nie wyliczania na podstawie wzorów) EE zawodnika w procesie profesjonalnego treningu optymalizującego osiągnięcie sportowe. Ocena zmian w składzie ciała i wysiłkowych wydatkach energetycznych pozwala bowiem na zmianę sposobu żywienia, w tym stosowanych suplementów, tak by z jednej strony pokryć zapotrzebowanie organizmu na niezbędne składniki pokarmowe, a z drugiej odpowiednio planować treningi. Tylko dzięki efektywnej współpracy zawodnika i sztabu szkoleniowego, w którym poza trenerem danej dyscypliny nie może zabraknąć fizjologa i dietetyka (oraz fachowców z wielu innych dziedzin) możliwa jest znacząca poprawa wydolności organizmu i uzyskiwanie coraz lepszych wyników w sporcie zawodowym.

Lekcja przeznaczona dla młodzieży ostatnich klas liceum o profilu sportowym.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
środa, 27 Września, 2023 - 10:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Czego sportowiec może się dowiedzieć znając skład ciała i wydatki energetyczne podczas treningu?
Dodatkowe informacje: 
Osoby niepełnoletnie chętne do wzięcia udziału w badaniach proszone są o przyniesienie pisemnej zgody rodziców na przeprowadzenie badania. Wskazany jest wygodny ubiór. Szczegółowe informacje dotyczące przeciwwskazań do wykonania obu badań przekaże koordynator imprezy dr Tomasz Królikowski (tomasz_krolikowski@sggw.edu.pl) udzieli opiekunom zainteresowanej klasy.
dr inż.
Tomasz
Królikowski
doktorant
Łukasz
Kopiasz
Miejsce spotkania: 
ul. Nowoursynowska 159c
02-776 Warszawa
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki