Jak podejrzeć mikroorganizmy oraz jak powstają genetycznie zmodyfikowane rośliny

Numer: 
678

Lekcja podzielona na dwie cześci: 1) Choć nie widzimy ich „gołym okiem”, bakterie otaczają człowieka na każdym kroku i występują w wielu naturalnych środowiskach, takich jak gleba czy woda. Wiele z nich jest naszymi wrogami, będąc czynnikami wywołującymi choroby, takie jak angina czy próchnica zębów, ale wśród bakterii występują też takie, które wywierają pozytywny wpływ na zdrowie ludzi. Uczestnicy lekcji będą mieć okazję zapoznać się z laboratorium mikrobiologicznym i podstawowymi przyrządami codziennej pracy mikrobiologa. Prowadzący w formie pokazu zaprezentuje jak przygotowuje się preparat mikroskopowy, a następnie uczestnicy sami będą mogli zabarwić niechorobotwórcze bakterie i zobaczyć jak wyglądają pod mikroskopem. Dla chętnych będzie też możliwość podejrzenia mikroorganizmów w gotowych preparatach udostępnionych przez prowadzącego, a także wyhodowania własnych drobnoustrojów. 2) Zajęcia te pomogą zrozumieć, czym są genetycznie zmodyfikowane organizmy (GMO) i opisać ich zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki. Uczniowie dowiedzą się, dlaczego w różnych krajach na świecie stosowana jest ta technologia i jak regulowana jest prawnie. Uczestnicy
lekcji zobaczą w jaki sposób tworzone są GMO i czy różnią się od organizmów powstałych na drodze nowych technik genomowych np. z wykorzystaniem mutagenezy CRISPR/Cas9. Przekonają się, czy konsument w Unii Europejskiej ma dostęp do tych technologii, czy i jak jest informowany o zawartości GMO np. w żywności. Uczniowie dowiedzą się też, w jaki sposób można wykryć GMO w laboratorium, oraz czy uprawy genetycznie modyfikowanych roślin mogą być wykorzystane jako strategia adaptacji do warunków zmieniającego się klimatu na ziemi, w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i bezpiecznych źródeł utrzymania.

Typ szkoły i dziedzina: 
Termin: 
poniedziałek, 25 Września, 2023 - 11:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Część I: Uczestnicy lekcji zapoznają się z pracą mikrobiologa, a sami będą mogli zabarwić bakterie i zobaczyć je pod mikroskopem. Część II: Jak powstają genetycznie zmodyfikowane organizmy (GMO).
Dodatkowe informacje: 
Uczestnicy proszeni będą o używanie jednorazowych fartuchów i nitrylowych rękawiczek laboratoryjnych (dostarczonych przez prowadzącego). Okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni.
dr
Anna
Linkiewicz
dr
Magdalena
Modrzejewska-Balcerek
Miejsce spotkania: 
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
budynek 24 - Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki