Jak powstaje mleko i miód w proszku?

Numer: 
621

Zajęcia będą składały się z części wykładowej oraz laboratoryjnej. Część wykładowa będzie obejmowała prezentację na temat pracy naukowca oraz suszenia rozpyłowego - charakterystykę metody i jej zastosowanie w przemyśle spożywczym. W części laboratoryjnej uczniowie sami będą mogli m.in. przygotować roztwór do suszenia, wykonać podstawowe analizy proszków (gęstość nasypowa, zwilżalność, sypkość). 

Termin: 
wtorek, 26 Września, 2023 - 10:00
czwartek, 28 Września, 2023 - 10:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Prezentacja oraz pokaz suszenia rozpyłowego, obejmujący też określenie podstawowych właściwości otrzymanego proszku.
dr inż.
Aleksandra
Jedlińska
mgr inż.
Alicja
Barańska
dr hab. inż.
Katarzyna
Samborska
Miejsce spotkania: 
ul. Nowoursynowska 166
02-776 Warszawa
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki