Jak tworzy się elita klasowa – kilka słów o nieuchronności hierarchii i struktury społecznej

Numer: 
859

W każdej zbiorowości ludzkiej powstaje elita. Jest nią najczęściej wybrana grupa ludzi, której przypisuje się prestiż, władzę lub posiadanie innych szczególnych atrybutów. Szkolna klasa nie jest wolna od procesów wpływających na tworzenie hierarchii w grupie. Jest ona mikrospołeczeństwem, w którym, jak w soczewce, skupiają się najsilniej procesy społeczne i społeczno-psychologiczne. Każda zorganizowana zbiorowość  wytwarza strukturę społeczną (w tym elitę), która oddziałuje na jednostki, będące częścią tej zbiorowości. Na pozór struktura ta jest niewidoczna, ale jako członkowie różnych społeczności, silnie odczuwamy jej istnienie. Strukturę społeczną doświadczamy szczególnie wtedy, kiedy chcielibyśmy coś zrobić na forum klasy, ale wiemy, że takie zachowanie mogłoby spotkać się z niechęcią naszych kolegów i koleżanek. Podobnie jest z hierarchią społeczną, jej istnienie w każdej zbiorowości zdaje się być nieuniknione. Pozycję klasową ucznia i uczennicy może wyznaczać wspomniany prestiż, ale też popularność w klasie, oceny z przedmiotów, czy też posiadanie ekskluzywnych (drogich) przedmiotów, które są atrybutami pozycji społecznej. Lekcja ta będzie  okazją do przedstawienia procesów socjologicznych, zachodzących w obrębie klasy. Uczniowie i uczennice biorący udział w zajęciach będą mogli dokonać samorefleksji na temat własnej grupy klasowej oraz odnieść omówione zjawiska do innych kontekstów społecznych, w których tworzona jest elita, hierarchia i struktura społeczna, poprzez dyskusję i ćwiczenie.

Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 20 Września, 2021 - 10:00
poniedziałek, 20 Września, 2021 - 11:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Dzięki wiedzy na temat funkcjonowania struktury społecznej, łatwiej będzie zrozumieć uczniom skąd biorą się konflikty i podziały w ich klasie.
Organizator: 
dr
Paweł
Maranowski
Miejsce spotkania: 
Lekcja odbędzie się na platformie "Teams".
Online