Jaką polszczyzną mówiono w czasach Jana Kochanowskiego?

Numer: 
890

Język polski XVI w. różnił się od dzisiejszej polszczyzny zarówno w warstwie fonetycznej, jak i fleksyjnej czy składniowej. Na wykładzie skupimy się przede wszystkim na jego warstwie fonetycznej. Poznamy zasób samogłosek i spółgłosek polszczyzny XVI w., uwzględniający jej zróżnicowanie terytorialne. Spróbujemy odtworzyć wymowę ówczesnych mieszkańców Wielkopolski, Małopolski oraz Mazowsza, bazując na nagraniach gwar polskich. Szczególną uwagę poświęcimy mowie Jana Kochanowskiego, pochodzącego z Małopolski, i spróbujemy zapisać i przeczytać jeden z jego utworów, zgodnie ze zrekonstruowanym dla XVI w. systemem fonetycznym.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
czwartek, 29 Września, 2022 - 12:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Na wykładzie poznamy zasób samogłosek i spółgłosek języka polskiego XVI w., uwzględniający jego zróżnicowanie terytorialne. Szczególną uwagę poświęcimy mowie Jana Kochanowskiego.
dr hab.
Justyna
Garczyńska
Miejsce spotkania: 
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki