Kampinoskie krajobrazy

Numer: 
729

Zajęcia warsztatowe w formie wycieczki pieszej na trasie: Sieraków – Łomiankowska Droga – Łąki Sierakowskie – Na Miny - Stary Dąb - Sieraków. Trasa wycieczki prowadzi między innymi skrajem największego i jednego z najstarszych w Kampinoskim Parku Narodowym Obszaru Ochrony Ścisłej Sieraków im. prof. Romana Kobendzy.

Długość trasy: 8 km, czas przejścia 4 godziny, liczba uczestników 25-30 osób

Omawiane zagadnienia:
- znaczenie obszarów ochrony ścisłej dla zachowania bioróżnorodności,
- rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów,
- typy lasów rosnących na obszarze Puszczy Kampinoskiej,
- łańcuch pokarmowy (przybliżenie pojęć: producent, konsument, destruent, piramida pokarmowa),
- przyroda w obliczu antropopresji,
- pozytywne i negatywne skutki ingerencji człowieka w krajobraz,
- elementy składowe krajobrazu i zachodzące między nimi zależności,
- typy krajobrazów: krajobraz pierwotny, naturalny, kulturowy i zdewastowany,
- estetyka i piękno krajobrazu,
- korytarze ekologiczne, ich rola i znaczenie,
- znaczenie terenów otwartych dla zachowania bioróżnorodności oraz walorów krajobrazowych Puszczy Kampinoskiej.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
wtorek, 21 Września, 2021 - 09:00
czwartek, 23 Września, 2021 - 09:00
Czas trwania: 
240 minut
Opis skrócony: 
Zajęcia warsztatowe w formie wycieczki pieszej. Trasa wycieczki prowadzi skrajem największego i jednego z najstarszych Obszarów Ochrony Ścisłej Sieraków im. prof. Romana Kobendzy.
Dodatkowe informacje: 
Uczestnicy zajęć powinni mieć zakryte obuwie i odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych
Organizator: 
mgr
Maciej
Szajowski
Miejsce spotkania: 
Pętla Autobusowa
05-080 Sieraków
Zbiórka na pętli autobusowej w Sierakowie (52.312640, 20.812409).
Stacjonarne