Kampinoskie krajobrazy

Numer: 
723

Zajęcia warsztatowe w formie wycieczki pieszej na trasie: Sieraków – Łomiankowska Droga – Łąki Sierakowskie – Na Miny - Stary Dąb - Sieraków

Długość trasy: 8 km, czas przejścia do 4 godzin, liczba uczestników 25-30 osób

Trasa wycieczki pozwala na poznanie fragmentów wschodniej części Kampinoskiego PN. Prowadzi między innymi skrajem najstarszego i zarazem największego w KPN obszaru ochrony ścisłej Sieraków. Podczas warsztatów uczestnicy, mają możliwość pracy z kartami ćwiczeń.

Omawiane zagadnienia:
- znaczenie obszarów ochrony ścisłej dla zachowania bioróżnorodności,
- rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów,
- typy lasów rosnących na obszarze Puszczy Kampinoskiej,
- łańcuch troficzny (przybliżenie pojęć: producent, konsument, destruent, piramida pokarmowa),
- przyroda w obliczu antropopresji,
- pozytywne i negatywne skutki ingerencji człowieka w krajobraz,
- elementy składowe krajobrazu i zachodzące między nimi zależności,
- typy krajobrazów: krajobraz pierwotny, naturalny, kulturowy i zdewastowany,
- estetyka i piękno krajobrazu,
- korytarze ekologiczne, ich rola i znaczenie,
- znaczenie terenów otwartych dla zachowania bioróżnorodności oraz walorów krajobrazowych Puszczy Kampinoskiej.

Typ szkoły i dziedzina: 
Termin: 
poniedziałek, 25 Września, 2023 - 09:00
środa, 27 Września, 2023 - 09:00
Czas trwania: 
240 minut
Opis skrócony: 
Zajęcia warsztatowe w formie wycieczki pieszej. Trasa pozwala na poznanie fragmentów wschodniej części Kampinoskiego PN. Uczestnicy, mają możliwość pracy z kartami ćwiczeń.
Dodatkowe informacje: 
Uczestnicy zajęć powinni mieć zakryte obuwie, odzież odpowiednią do warunków atmosferycznych.
Organizator: 
mgr
Maciej
Szajowski
Miejsce spotkania: 
ul. gen Abrahama 48
05-080 Sieraków
Dojazd: 210 z Metro Młociny - kierunek Sieraków 01. Zbiórka na pętli autobusowej.
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki