Kartografia – w sieci

Numer: 
788

Zajęcia obejmują wprowadzenie do tematyki systemów informacji przestrzennej – GIS na poziomie użytkowników aplikacji i stron www.  Młodzież pozna ideę tworzenia tego typu zbiorów danych geoprzestrzennych oraz zapozna się z przykładami wykorzystania tego typu oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań praktycznych GIS. W dalszej części zajęć omówione będą przykłady geobaz z różnymi danymi,  z zakresu np. ochrony środowiska , inżynierii  i oczywiście geologii. Uczniowie poznają podstawy pracy z warstwami oraz nauczą się dodawać treści do mapy za pomocą ogólnodostępnej witryny np. ArcGIS Online.

Podczas zajęć uczestnicy wykonają zadania, polegające na stworzeniu minibazy danych geoprzestrzennych i wyświetlą je lub rozwiążą krótkie zadania w formie krzyżówek i uzupełnianek, utrwalając w ten sposób pojęcia poznane podczas zajęć.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 20 Września, 2021 - 13:00
wtorek, 21 Września, 2021 - 13:00
środa, 22 Września, 2021 - 13:00
czwartek, 23 Września, 2021 - 13:00
piątek, 24 Września, 2021 - 13:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Zajęcia obejmują wprowadzenie do tematyki systemów informacji przestrzennej – GIS na poziomie użytkowników aplikacji i stron www.
Organizator: 
mgr
Justyna
Justyna-Grygo
Miejsce spotkania: 
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
Stacjonarne