Kompozyty wokół nas

Numer: 
716

Kompozyty wokół nas

W ogólnym sensie tego słowa cały świat jest kompozytem o wielu skalach.

Nukleony składają się z kwarków, jądra atomowe składają się z nukleonów, atomy złożone są z nukleonów i elektronów, cząsteczki składają się z atomów, z cząsteczek złożone są makrocząsteczki, w tym białka, z których zbudowany jest świat istot żywych. Wszystkie te cząstki oddziałują na siebie różnymi polami. Istnieje 81 atomów pierwiastków trwałych (w temperaturze pokojowej), z nich wiele ma nietrwałe – promieniotwórcze izotopy. W temperaturze od kilku do kilkunastu milionów kelwinów - z czterech jąder wodoru powstaje trwałe jądro helu. Podczas tej przemian uwalniana jest energia - źródło energii Słońca i gwiazd. Organizmy żywe składają się z tkanek, które zbudowane są z komórek. Narządy ciała, zbudowane z różnych tkanek, łączą się w układy narządów (np. trawienny czy oddechowy). W świecie techniki konstruowane są różne kompozyty. Obwody elektryczne drukowane są na nieprzewodzącej matrycy, a przewody elektryczne pokrywane są izolacją. Próbuje się łączyć z sobą różne materiały w taki sposób, aby wspólnie posiadały pożądane właściwości. Znakomitym technicznym kompozytem jest beton, oferujący niezwykłe możliwości budowlane…

Typ szkoły i dziedzina: 
Termin: 
poniedziałek, 25 Września, 2023 - 14:00
Czas trwania: 
75 minut
Opis skrócony: 
Spotkanie ma charakter lekcji z przyrody. Obejmuje zagadnienie ośrodków kompozytowych o różnym charakterze, zarówno w przyrodzie (np. atomy i cząsteczki, tkanki organizmów), jak i w technice.
dr hab. inż.
Przemysław
Ranachowski
dr hab. inż.
Ryszard
Wojnar
mgr inż.
Artur
Myczka
Miejsce spotkania: 
ul. Pawińskiego 5B
02-106 Warszawa
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki