Krok ad Futurum – poznaj zawody przyszłości!

Numer: 
814

Lekcja festiwalowa przyjmie formę warsztatów. Pierwszy etap będzie polegał na wskazaniu przez uczestników tego, jakie megatrendy oraz zawody będą obecne za 10 lat. W tym celu dostaną kartki z tabelą do Bingo. Na każdej z kratek zapisanych zostanie 8 trendów i 8 zawodów przyszłości według preferencji uczestnika zajęć.

Następnie, po uzupełnieniu przez uczniów danych w tabeli, prowadzący warsztaty zaprezentują „wzorowe” Bingo – zawierać będzie ono megatredny oraz zawody przyszłości, które zostały wybrane na podstawie raportów foresightowych. W czasie omawiania „wzorowego” Bingo, uczniowie mają za zadanie zaznaczać te zawody i megatrendy, które pokrywają się z wymienianymi przez prowadzących warsztaty.

Kolejnym etapem warsztatów jest stworzenie przez uczestników indywidulanego SWOT-a. Inspiracją do tego, jakie cechy oraz kompetencje  mogą zostać tam umieszczone, będą informacje, przedstawione przez prowadzących warsztaty podczas omawiania „wzorowego” Bingo.

Ostatnim etapem spotkania jest zadanie polegające na przemyśleniu przez uczestników tego, na ile ich kwalifikacje określone w SWOT-cie wiążą się z trendami i zawodami przyszłości. Efektem warsztatów jest poznanie przez uczniów  czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które mają potencjalny wpływ na ich przyszły zawód.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 25 Września, 2023 - 10:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Omówione zostaną obecne megatrendy oraz zawody przyszłości. Przy pomocy prostej gry uczestnicy warsztatów będą mogli poznać swoje predyspozycje, cenne w kontekście ich zawodowej przyszłości.
licencjat
Samuel
Turosz
licencjat
Natalia
Tomczak
licencjat
Joanna
Jędrzejewska
Miejsce spotkania: 
ul. Krakowskie Przedmieście 30
02-776 Warszawa
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki