Liczenie rzeczowników (nie)policzalnych w języku angielskim

Numer: 
824

W gramatyce języka angielskiego znane są kategorie gramatyczne, takie jak liczba pojedyncza, liczba mnoga, rzeczownik policzalny oraz rzeczownik niepoliczalny. Zjawiska językowe, których kategorie te dotyczą są ze sobą ściśle związane. Jeszcze większy związek istnieje pomiędzy wyżej wymienionymi kategoriami gramatycznymi a czynnikami zewnętrznymi, motywującymi użycie danego rzeczownika. Zastanowimy się nad tym, co może powodować, że dany rzeczownik jest używany w takiej, a nie innej formie. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy „policzalność” lub „niepoliczalność” rzeczownika coś „znaczy”. Dla uczących się języka angielskiego istotne jest, czy rzeczowniki policzalne i niepoliczalne stanowią coś w rodzaju dwóch oddzielnych list słów, które należy zapamiętać. Zwrócimy uwagę na to, że wiele rzeczowników jest używanych w obu formach, co powoduje, że tworzenie oddzielnych list do zapamiętania jest problematyczne. Oprócz zapamiętywania list wyrazów, innym sposobem jest zrozumienie zmodyfikowanych znaczeń rzeczowników występujących w obu kategoriach. Sprawdzimy, czy rzeczowniki policzalne, to takie, które można policzyć, natomiast niepoliczalne, to te, których policzyć się nie da. Samo „liczenie” danego rzeczownika może być również kłopotliwe. Zrobimy to w oparciu o przykłady użyte w naturalnym kontekście na podstawie tzw. badań korpusowych. Głównym celem tej dyskusji jest sprawdzenie, czy mamy do czynienia z bałaganem wśród angielskich rzeczowników, czy też panuje wśród nich porządek i jesteśmy w stanie ustalić zasady „gry”. 

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
czwartek, 23 Września, 2021 - 12:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Poszukujemy odpowiedzi na pytanie: czy mamy do czynienia z bałaganem wśród angielskich rzeczowników (nie)policzalnych, czy też panuje wśród nich porządek i istnieją reguły gramatyczne?
dr hab.
Piotr
Twardzisz
Miejsce spotkania: 
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
Stacjonarne