"Mam tak samo jak Ty, miasto moje a w nim..." Samorząd terytorialny i jego wpływ na nasze życie

Numer: 
851

Podczas lekcji uczestnicy będą mogli się zapoznać z działalnością gmin, miast, powiatów i województw. W pierwszej części omówiona zostanie struktura samorządu terytorialnego: czym jest gmina, powiat i województwo. Co to oznacza, że samodzielnie podejmują decyzje i na własną odpowiedzialność. Dalej omówione zostaną organy samorządowe i udzielona zostanie odpowiedź na pytania kim jest wójt, burmistrz i prezydent miasta, starosta, czy marszałek województwa. W jaki sposób są wybierani, o czym decydują i czym się zajmują. W drugiej części omówione zostaną zadania poszczególnych szczebli samorządu i co wynika z tego, że zarządzają drogami, szkołami, szpitalami, boiskami, muzeami. Jak planują przestrzeń, sieci tramwajowe i autobusowe, a także nowoczesną infrastrukturę i działania proekologiczne. W ostatniej części przedstawione zostaną formy i możliwości zaangażowania się w działalność samorządu, takie jak rady dzielnic i organy doradcze, budżet obywatelski, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, czy konsultacje społeczne. Pokazane zostanie w jaki sposób działają te narzędzia i jak dzięki nim każdy mieszkaniec może mieć wpływ na kształt jego najbliższej okolicy i małej ojczyzny.

Termin: 
środa, 22 Września, 2021 - 09:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Samorząd terytorialny od podszewki.
dr
Adam
Jarosz
Miejsce spotkania: 
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Stacjonarne