Miasto zielone, miasto dostosowane do zmian klimatu

Numer: 
783

Celem głównym niniejszego warsztatu będzie pokazanie - jak w stosunkowo łatwy i tani sposób każdy z nas może przyczynić się do kreowania zielonych miast, przyjaznych dla swoich mieszkańców oraz łagodzących skutki zmian klimatycznych. Słuchacze dowiedzą się, jakie znacznie ma zieleń w przestrzeniach miejskich. Poznają znacznie pojęć:  rozwiązania oparte na przyrodzie, zielona infrastruktura, adaptacja miast do zmian klimatu. Zostanie również przedstawionych kilka narzędzi, które pokażą w jaki sposób stworzyć, w swojej najbliższej przestrzeni, zieloną ścianę, ogród deszczowy czy też wykreować cień. Na koniec uczestnicy warsztatów zostaną poproszeni o stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu swojej szkoły, którą uczniowie danej jednostki edukacyjnej będą mogli wdrożyć w ramach działań prospołecznych.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
wtorek, 21 Września, 2021 - 09:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Pokazanie, iż każdy mieszkaniec miasta może przyczynić się do kreowania zieleni w swojej okolicy i w następstwie mieć pozytywy wpływ na funkcjonowanie lokalnych społeczności.
dr inż.
Agnieszka
Dudzińska-Jarmolińska
Miejsce spotkania: 
Online