Nieoczekiwane arcydzieło niespełnionego starca: Cervantes i Don Kichot

Numer: 
825

Biografia Miguela de Cervantesa, jednego z najbardziej znanych pisarzy świata, jest owiana tajemnicami. Wielu faktów z jego burzliwego życia możemy się tylko domyślać, albo rekonstruować je na podstawie wątpliwych nieraz poszlak, co stwarza podstawy do daleko posuniętych spekulacji. Wydane przed kilkoma laty (2014) nowe tłumaczenie księgi o komicznych przygodach rycerza z Manczy to dobry pretekst, by przybliżyć sylwetkę jego autora. Kim był ten jednocześnie znany i nieznany twórca? Jaka była jego droga literacka? Dlaczego swoje artystyczne spełnienie znalazł tak późno? Czym ono przyciąga i fascynuje czytelników przez ponad cztery stulecia? Czym nieustannie inspiruje twórców – pisarzy, malarzy, rzeźbiarzy, kompozytorów, choreografów – w różnych krajach i w różnych epokach?  Wreszcie – dlaczego wciąż jest interesujące dla współczesnego młodego polskiego czytelnika? Spotkanie festiwalowe będzie okazją do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na te pytania.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
czwartek, 23 Września, 2021 - 12:00
czwartek, 23 Września, 2021 - 13:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
U schyłku życia powoli zapominanego pisarza powstaje ponadczasowe arcydzieło: powieść o zwariowanych przygodach podstarzałego rycerza, który postanawia ratować ludzi w potrzebie…
prof. dr hab.
Małgorzata
Gaszyńska-Magiera
Miejsce spotkania: 
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
Stacjonarne