Nowe zjawiska w polszczyźnie

Numer: 
703

Celem zajęć jest refleksja nad nowymi zjawiskami językowymi w polszczyźnie oraz ich ocena ze względu na przydatność w procesie komunikacji. Zostaną pokazane przykłady innowacji gramatycznych z podziałem na fonetyczne, słowotwórcze, fleksyjne i składniowe. Druga grupa to innowacje leksykalne, frazeologiczne i stylistyczne. Wiele uwagi zostanie poświęcone innowacjom słowotwórczym, a zwłaszcza sposobom ich derywowania za pomocą popularnych formantów. 

W dalszej części spotkania uczniowie poznają narzędzia internetowe używane przez językoznawców do badań nad językiem. Nauczą się korzystać z bardziej zaawansowanych funkcji Google, jak Google trends i Google scholar. Poznają też Narodowy Korpus Języka Polskiego.

Uczestnicy zostaną również zapoznani z projektem Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego, którego celem jest rejestrowanie innowacji.

Typ szkoły i dziedzina: 
Termin: 
piątek, 29 Września, 2023 - 09:00
Czas trwania: 
80 minut
Opis skrócony: 
Celem zajęć jest refleksja nad innowacjami językowymi w polszczyźnie: gramatycznymi, leksykalnymi i frazeologicznymi. Uczniowie poznają też narzędzia internetowe niezbędne do badania języka.
dr
Monika
Jabłońska
Miejsce spotkania: 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
gmach główny Wydziału Polonistyki
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki