Nowoczesne materiały dla medycyny

Numer: 
749

Biomateriały stanowią specyficzną grupę materiałów o różnym składzie i właściwościach, zaprojektowanych tak, aby samodzielnie lub w systemach złożonych, mogły oddziaływać z elementami żywych układów, wpływając na procesy terapeutyczne lub diagnostyczne. Tym hasłem określa się również dziedzinę wiedzy zajmująca się badaniami nad otrzymywaniem i charakterystyką materiałów farmakologicznie obojętnych, ich oddziaływaniem na komórki, badaniami właściwości materiałowych tkanek i narządów oraz ich odtwarzaniem i poprawą funkcjonowania.

Wykład będzie poświęcony najnowszym rozwiązaniom w zakresie technologii materiałów, które mają zastosowanie w medycynie. W szczególności omówione zostaną materiały na implanty, systemy dostarczania leków oraz podłoża do hodowli tkankowych.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
wtorek, 26 Września, 2023 - 13:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Tematyka wykładu poświęcona będzie omówieniu materiałów na implanty, systemy dostarczania leków oraz podłoża do hodowli tkankowych, a także sposobom ich wytwarzania.
prof. dr hab. inż.
Wojciech
Święszkowski
Miejsce spotkania: 
ul. Wołoska 141
00-507 Warszawa
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki