Ocena jakości ziarna w 60 sekund

Numer: 
704

Celem lekcji jest wykonanie szybkiej analizy jakości ziarna zbóż z wykorzystaniem urządzenia do oceny całoziarnowej, która nie wymaga przemiału ziarna czy innego, specjalnego przygotowania. Zostaną ocenione próbki ziarna różnych gatunków zbóż, w tym również gorszej jakości oraz zanieczyszczone nasionami chwastów i resztami roślin. Uczniowie dowiedzą się: 1) do jakich celów można wykorzystać różne gatunki ziarna; 2) jaka jest zasada działania ww. urządzenia; 3) jakie jest jego wykorzystywanie w praktyce i w badaniach naukowych.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
środa, 22 Września, 2021 - 09:00
środa, 22 Września, 2021 - 11:00
czwartek, 23 Września, 2021 - 09:00
czwartek, 23 Września, 2021 - 11:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Celem lekcji jest wykonanie szybkiej analizy jakości ziarna zbóż z wykorzystaniem urządzenia do oceny całoziarnowej, które nie wymaga przemiału ziarna czy innego, specjalnego przygotowania.
Organizator: 
dr hab.
Stanisław
Samborski
mgr inż.
Renata
Leszczyńska
Miejsce spotkania: 
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
laboratorium oceny jakości płodów rolnych w Katedrze Agronomii (piętro III)
Stacjonarne