Od kamyczka do mapy

Numer: 
614

Zajęcia obejmują podstawowe zagadnienia z zakresu kartografii, ze szczególnym uwzględnieniem kartografii geologicznej. Młodzi uczestnicy zostaną zapoznani z elementami graficznymi mapy oraz poznają sposób ich właściwego odczytu. Poznają symbole oznaczające kierunki świata, siatkę współrzędnych i skalę mapy. Następnie zapoznają się z kompasem geologicznym i spróbują sami dokonać pomiaru. Podczas zajęć będą mieli okazję obejrzeć okazy skał ze strukturami geologicznymi powstałymi na skutek procesów tektonicznych i sedymentacyjnych. Podczas zajęć młodzi odkrywcy wykonają zadania polegające na stworzeniu własnej mapy i rozwiążą krzyżówkę utrwalającą pojęcia poznane podczas zajęć.

Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 20 Września, 2021 - 09:30
wtorek, 21 Września, 2021 - 09:30
środa, 22 Września, 2021 - 09:30
czwartek, 23 Września, 2021 - 09:30
piątek, 24 Września, 2021 - 09:30
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Podczas zajęć młodzi odkrywcy wykonają zadania polegające na stworzeniu własnej mapy i rozwiążą krzyżówkę utrwalającą pojęcia poznane podczas zajęć.
Organizator: 
mgr
Justyna
Justyna-Grygo
Miejsce spotkania: 
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
Stacjonarne