Od kamyczka do mapy

Numer: 
615

Zajęcia obejmują podstawowe zagadnienia z zakresu kartografii, ze szczególnym uwzględnieniem kartografii geologicznej. Młodzi uczestnicy zostaną zapoznani z elementami graficznymi mapy oraz poznają sposób ich właściwego odczytu. Poznają symbole oznaczające kierunki świata, siatkę współrzędnych i skalę mapy. Następnie zapoznają się z kompasem geologicznym i spróbują sami dokonać pomiaru. Podczas zajęć będą mieli okazję oglądnąć okazy skał ze strukturami geologicznymi, powstałymi na wskutek procesów tektonicznych i sedymentacyjnych.

Podczas zajęć młodzi odkrywcy wykonają zadania, polegające na stworzeniu własnej mapy i rozwiążą krzyżówkę utrwalającą pojęcia poznane podczas zajęć.

W przypadku zajęć online: część okazowa zostanie zastąpiona prezentacją zdjęć okazów ze strukturami  oraz grami w aplikacjach Quizlet i Kahoot!

Termin: 
poniedziałek, 26 Września, 2022 - 09:00
poniedziałek, 26 Września, 2022 - 10:00
wtorek, 27 Września, 2022 - 09:00
wtorek, 27 Września, 2022 - 10:00
środa, 28 Września, 2022 - 09:00
środa, 28 Września, 2022 - 10:00
czwartek, 29 Września, 2022 - 09:00
czwartek, 29 Września, 2022 - 10:00
piątek, 30 Września, 2022 - 09:00
piątek, 30 Września, 2022 - 10:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Warsztaty kartograficzne dla młodych geologów, pragnących dokumentować swoje odkrycia, połączone z grami edukacyjnymi, utrwalającymi pojęcia poznane podczas zajęć.
Organizator: 
Katedra Tektoniki i Kartografii Geologicznej UW
mgr
Justyna
Justyna-Grygo
Miejsce spotkania: 
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
Stacjonarne

Komentarze

©2022 Festiwal Nauki