Od pomysłu do ustawy

Numer: 
915

Tworzenie prawa, zwłaszcza ustaw, jest jedną z podstawowych funkcji państwa. Choć proces ustawodawczy jest sformalizowany, nie brakuje w nim elementów, w których uczestniczą obywatele. Znajomość mechanizmów powstawania ustawy, już od pomysłu, po jego zwerbalizowanie i ujęcie w określone ramy formalne, aż po proces ustanowienia ustawy, pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy funkcjonowania organów władzy publicznej oraz kształtowania reguł oddziałujących na obywateli i społeczeństwo.

Warsztaty „Od pomysłu do ustawy” mają przekazać wiedzę o tworzeniu ustawy, w tym kształcie tego aktu normatywnego oraz trybie jej uchwalenia, a także wyposażyć słuchaczy w podstawowe umiejętności z zakresu przygotowania projektu ustawy, wniesienia go do Sejmu i wprowadzania do niego zmian, a także zapewnienia jego zgodności z Konstytucją.

Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną zasady opracowania założeń projektu ustawy, podstawowe techniki legislacyjne potrzebne do skonstruowania tego aktu, a także procedury w Sejmie, Senacie i u Prezydenta RP i w ramach działalności Prezesa Rady Ministrów, które pozwalają ustawie dojść do skutku. Słuchacze po zdobyciu podstawowej wiedzy z zakresu legislacji i procesu prawotwórczego, spróbują stworzyć swój projekt ustawy.

Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 25 Września, 2023 - 10:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Podczas warsztatów „Od pomysłu do ustawy” uczniowie poznają podstawowe zasady projektowania ustawy i proces jej uchwalenia. W oparciu o zdobytą wiedzę przygotują projekt własnej ustawy.
dr hab.
Aleksandra
Syryt
dr
Katarzyna
Grzelak-Bach
Miejsce spotkania: 
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
Budynek 21 - Auditorium Maximum UKSW
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki