Od sękacza do kołacza, od andruta do koguta – turystycznie i kulinarnie po Polsce

Numer: 
811

Wykład konwersatoryjny o charakterze opisu podróży  po zakątkach Polski, z których pochodzą  tzw. wizytówki kulinarne regionów, np. kołacz (kołocz), andruty,
koguty kazimierskie, sękacz, rogal święciomarciński, kreple i inne. Słuchacze poznają nazwy produktów, które są związane z tradycja kulinarną zwiedzanych regionów. Z
każdym z nich związane są określone tradycje, przesłanki powstania, legendy. A one same są swoistymi nośnikami wartości oraz mogą być przywożone jako smakowite pamiątki z
podróży. W sposób subtelny uczestnicy zapoznawani są z pojęciami: produktu turystycznego, pamiątki, turystyki kulinarnej.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 25 Września, 2023 - 09:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Słuchacze poznają nazwy produktów, które są związane z tradycja kulinarną zwiedzanych regionów. Z każdym z nich związane są określone tradycje, przesłanki powstania, legendy.
Dodatkowe informacje: 
potrzebny rzutnik, laptop i nagłośnienie
Organizator: 
Uczelnia WSB Merito w Warszawie
dr inż.
Piotr
Dominik
Miejsce spotkania: 
Stacjonarne w szkole

©2022 Festiwal Nauki