ODWOŁANE_„Każdy może świętym być” – droga średniowiecznych mężczyzn i kobiet do świętości

Numer: 
829

Kiedy myślimy o średniowiecznych świętych zazwyczaj na myśl nasuwają się nam dwaj męczennicy i patroni Polski, a mianowicie św. Wojciech i św. Stanisław. Gdy głębiej poszukamy, może jeszcze wskażemy św. Jadwigę Andegaweńską i Kazimierza Jagiellończyka, albo starszą od nich św. Kingę czy Jacka Odrowąża. Tymczasem grupa świętych i błogosławionych polskiego średniowiecza liczy sobie blisko 40 osób, a ich drogą do świętości nie było tylko męczeństwo. W proponowanym wykładzie pragniemy wskazać na różne modele dochodzenia do świętości, jak asceza, eremityzm, rekluzja, działalność charytatywna i fundacyjna, łączenie życia kontemplacyjnego z działalnością praktyczną. Chcemy również dowieść, że nie był to tytuł zarezerwowany tylko dla królów i biskupów, ale również dla ludzi niższego stanu. I jak na ową bardzo „niedemokratyczną” epokę był bardzo „demokratyczny”. Pragniemy się przyjrzeć sylwetkom nie tylko najbardziej znanych świętych, ale również tych mniej znanych, jak np. Pięciu Braci Męczenników, Andrzej Świerad i Benedykt, Benigna z Wrocławia, Czesław Odrowąż, Juta z Chełmży, Sadok i 48 towarzyszy, Jan Łobdowa, Salomea, Jolenta Helena, Ofka Raciborska, Dorota z Mątowów, czy sześciu błogosławionych, określanych mianem felix saeculum Cracoviae. Każda z tych postaci reprezentuje odrębną historię życia, ciekawą tak, jak ciekawe jest życie każdego człowieka. Nie zamierzamy jednak przedstawiać pełnych biografii, a jedynie najbardziej kluczowe wiadomości i wszelkiego rodzaju ciekawostki. Przykładem niech będzie np. legenda związana z św. Kingą, która opuszczając Węgry nie chciała w wianie złota ani kosztowności, bo niosą za sobą pot i łzy. Nie chciała też służby, uważając ją za symbol pychy. Poprosiła jednak o kopalnię soli. Biorąc ją w posiadanie, wrzuciła do niej pierścień zaręczynowy, a jadąc do Polski wzięła ze sobą górników węgierskich. W Polsce kazała im szukać soli. W pierwszej bryle znaleźli pierścień Kingi. Do wykładu dołączony będzie pokaz slajdów.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
wtorek, 21 Września, 2021 - 10:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Średniowieczni polscy święci to blisko 40 osób. Wiąże się z nimi szereg historii, którym spróbujemy się przyjrzeć, pokazując, że na przeszkodzie do świętości nie stała płeć, stan, ani wiek.
dr
Dorota
Gacka
Miejsce spotkania: 
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, I piętro
Stacjonarne