ODWOŁANE_Kościół a wolny rynek

Numer: 
853

Celem lekcji jest przedstawienie fundamentalnych założeń Austriackiej Szkoły Ekonomii (subiektywizmu, indywidualizmu, indeterminizm, marginalizmu) i uzasadnienie ich fundamentalnego związku z nauczaniem Kościoła katolickiego. W tym celu słuchacze zostaną zapoznani z nauczaniem papieskim, począwszy od encykliki „Rerum novarum” Leona XIII, na encyklice „Fratelli tutti” Franciszka i kluczowymi założeniami katolickiej nauki społecznej. Będzie to stanowiło podstawę do analizy współczesnych problemów gospodarczych i społecznych w kontekście nauczania Kościoła.

Forma: 
Termin: 
czwartek, 23 Września, 2021 - 11:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Analiza współczesnych problemów gospodarczych i społecznych w kontekście nauczania Kościoła.
dr
Mateusz
Guzikowski
Miejsce spotkania: 
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Stacjonarne