Opakowania jadalne

Numer: 
674

Wprowadzenie do tematyki opakowań do żywności oraz znaczenie opakowań biopolimerowych. Zapoznanie z tematyką różnego rodzaju materiałów opakowaniowych, w tym innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań w systemach pakowania. Omówienie opakowań cechujących się jadalnością, materiałów, z których mogą być wytworzone oraz zastosowań do żywności. Rodzaje biopolimerów stosowane do produkcji opakowań. Charakterystyka i otrzymywanie wybranych biopolimerów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego oraz mikrobiologicznego. Modyfikacja biopolimerów w celu nadania nowych lub polepszenia już istniejących cech funkcjonalnych. Możliwości wykorzystania biopolimerów jako nowoczesnych materiałów do pakowania żywności (opakowania aktywne i opakowania jadalne). Prezentacja wybranych opakowań i folii jadalnych. Degustacja.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
środa, 27 Września, 2023 - 12:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Warsztaty umożliwią zapoznanie z tematyką opakowań do żywności, w tym opakowań jadanych. Prezentacja materiałów, z których mogą być wytworzone opakowania oraz zastosowania do produktów spożywczych.
dr hab. inż.
Sabina
Galus
mgr inż.
Magdalena
Mikus
Miejsce spotkania: 
ul. Nowoursynowska 159c
02-776 Warszawa
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki