Opieka przedkoncepcyjna a rola położnej w POZ

Numer: 
886

Podczas prelekcji chcemy zapoznać  i przybliżyć uczestnikom spotkania rolę i zadania  położnej POZ. Położna podstawowej opieki zdrowotnej w systemie ochrony zdrowia w Polsce funkcjonuje od wielu lat. Jej kompetencje najczęściej kojarzone są  przez kobiety z wizytami patronażowymi po porodzie oraz z opieką nad noworodkiem. Jednak zakres obowiązków i uprawnień położnej POZ jest o wiele większy.  Położna to samodzielny zawód i oprócz świadczeń pielęgnacyjnych i diagnostycznych w zakresie swoich kompetencji ma również edukację kobiety na każdym etapie jej życia i tym samym dostarczanie kobiecie i jej rodzinie wiedzy na temat właściwej samoopieki i samopielęgnacji.

Termin: 
czwartek, 23 Września, 2021 - 08:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Podczas prelekcji chcemy zapoznać  i przybliżyć uczestnikom spotkania rolę i zadania położnej POZ.
M.
Rabiej
dr
Agnieszka
Nowacka
K.
Cisek
Miejsce spotkania: 
Stacjonarne w szkole