Para buch, koła w ruch – zależność intensywności oddychania komórkowego od temperatury otoczenia

Numer: 
725

Oddychanie komórkowe jest wielostopniowym procesem utleniania substratu, któremu towarzyszy wytwarzanie energii użytecznej metabolicznie. Podczas gdy inne przemiany podstawowe dla życia wymagają specjalnych warunków i struktur jak np. asymilacja CO2 przez rośliny, która odbywa się wyłącznie na świetle i w tkankach asymilacyjnych, oddychanie przebiega stale i w każdej żywej komórce, bez względu na jej stan fizjologiczny. Wszystkie żywe komórki są wyposażone w biochemiczny aparat oddechowy – enzymy katalizujące utlenianie substratów oddechowych. Pod względem biochemicznym oddychanie roślin i zwierząt jest bardzo podobne. Temperatura jest jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na oddychanie. W warunkach polowych temperatura ciągle się zmienia, dlatego dokładna znajomość jej wpływu na natężenie oddychania jest konieczna, aby zrozumieć związek między oddychaniem, a produktywnością roślin. Z drugiej strony podczas oddychania zużywane są związki zapasowe, co obniża jakość przechowywanych płodów rolnych. 

Metody oznaczania intensywności oddychania  komórkowego opierają się na pomiarach wydzielonego CO2 lub pobranego O2. Najczęściej stosowana technika to oznaczenie zmian zawartości CO2 metodą fotometryczną z wykorzystaniem analizatora gazów w podczerwieni, istnieją jednakże techniki pomiaru intensywności oddychania opierające się na prostych reakcjach chemicznych, które nie wymagają zastosowania wyrafinowanej aparatury,

W trakcie zajęć uczniowie wykażą zależność między temperaturą, a intensywnością oddychania komórkowego (oznaczenie aktywności oddychania metodą miareczkową) oraz poznają działanie analizatora gazów w podczerwieni (pomiar stężenia CO2 metodą fotometryczną).

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
środa, 27 Września, 2023 - 09:00
czwartek, 28 Września, 2023 - 12:00
Czas trwania: 
180 minut
Opis skrócony: 
Oddychanie jest wielostopniowym procesem utleniania, któremu towarzyszy wytwarzanie energii. Uczestnicy zajęć wykażą zależność między temperaturą, a intensywnością oddychania komórkowego.
dr
Paweł
Staszek
dr
Katarzyna
Ciąćka
Miejsce spotkania: 
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
budynek 37
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki