Po co rolnikowi drony i satelity?

Numer: 
712

Tematem lekcji festiwalowej będzie przedstawienie wykorzystania dronów i satelitów w rolnictwie. Będą przedstawione możliwości wykorzystania dronów do wykonywania zdjęć na potrzeby monitorowania stanu upraw rolniczych oraz oceny szkód w uprawach, np. wyrządzonych przez zwierzynę łowną. Ponadto zostaną przedstawione możliwości wykorzystania satelitów do monitorowania upraw w skali pojedynczych pól uprawnych oraz w skali regionalnej i globalnej. Ponadto uczniowie zapoznają się z różnymi metodami analizy zdjęć z dronów i satelitów.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
wtorek, 27 Września, 2022 - 10:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
W czasie lekcji festiwalowej przedstawione zostaną możliwości wykorzystania dronów i satelitów w rolnictwie, w tym do wykonywania zdjęć na potrzeby monitorowania stanu upraw rolniczych.
dr hab.
Dariusz
Gozdowski
doktorantka
Barbara
Dobosz
Miejsce spotkania: 
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki