Problemy urbanizacyjne Kairu

Numer: 
693

Kair należy do jednych z mega miast w krajach rozwijających się na kontynencie afrykańskim. Jest miastem o bardzo długiej historii i ciekawych uwarunkowaniach kulturowych. Jest także miastem, które stara się odbudować ruch turystyczny po pandemii COVID-19 oraz inwestuje w infrastrukturę muzealną. Jest to także stolica Egiptu oraz miasto, które wytwarza prawie 50% PKB swojego kraju. Na wykładzie zostanie przedstawiona historia miasta, uwarunkowania przyrodnicze i ekonomiczne, a także jego problemy urbanizacyjne Kairu. Należą do nich problemy związane z zachowaniem ładu przestrzennego miasta, problemy komunikacyjne, a także ograniczone możliwości związane ze składowaniem odpadów na odpowiednio zabezpieczonych śmietniskach. Dodatkowo zostanie wskazana typologia slumsów w Kairze, w tym także slumsy w historycznej części Kairu. Na wykładzie pojawią się także propozycje rozwiązań związanych z rosnącą presją migracyjną.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 25 Września, 2023 - 09:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Historia , uwarunkowania przyrodnicze i ekonomiczne, problemy urbanizacyjne Kairu. Zostanie także wskazana typologia slumsów w Kairze, a także propozycje rozwiązań związanych z presją migracyjną.
dr hab.
Katarzyna
Podhorodecka
Miejsce spotkania: 
ul. Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki