Przyroda Puszczy Kampinoskiej z historią w tle

Numer: 
629

Ponieważ las najlepiej poznaje się w lesie, zabierzemy was na wędrówkę, podczas której zobaczymy jeden z atrakcyjnych przyrodniczo fragmentów zachodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego.

Długość trasy: ok 8 km, czas trwania: ok. 3-4 godziny, liczba uczestników: max 30 os. Wymagania kondycyjne - średnie.
Trasa wycieczki prowadzi z Granicy zielonym szlakiem do Dębu Powstańców 1863 r., powrót przez wieś Bieliny do Granicy.
Trasa urozmaicona pod względem krajobrazowym, wiedzie przez piękne bory sosnowe na południowym pasie wydmowym oraz rozległe tereny nieleśne.

Podczas warsztatów omawiane są zagadnienia:
- ochrona przyrody w KPN,
- martwe drewno i jego rola w przyrodzie,
- znaczenie terenów otwartych dla zachowania bioróżnorodności oraz walorów krajobrazowych Puszczy Kampinoskiej,
- drzewa i krzewy Puszczy Kampinoskiej,
- ślady i tropy zwierząt,
- pamiątki historii na trasie wycieczki.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
wtorek, 21 Września, 2021 - 09:30
czwartek, 23 Września, 2021 - 09:30
Czas trwania: 
240 minut
Opis skrócony: 
Zajęcia warsztatowe w formie wycieczki pieszej. Trasa wycieczki pozwala na poznanie atrakcyjnych przyrodniczo fragmentów zachodniej części Kampinoskiego PN.
Dodatkowe informacje: 
Uczestnicy zajęć powinni mieć zakryte obuwie i odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych.
Organizator: 
inż.
Beata
Bąk
mgr inż.
Mariusz
Morkowski
Miejsce spotkania: 
Granica
05-085 Granica
Zbiórka na parkingu w Granicy ok. 45 km od Warszawy. 52°17'11.2"N 20°26'53.1"E (52.286441, 20.448078).
Stacjonarne