Real vs Sieć. Kreowanie wizerunku online

Numer: 
787

Podczas warsztatu młodzież odkryje, czym jest wizerunek online oraz jakie są jego elementy składowe. Omówiona zostanie również kwestia — czy i jak publikowane przez młodzież w internecie treści mogą wpływać na ich przyszłość. Poruszone zostaną też najważniejsze prawne aspekty publikacji zdjęć. Wyjaśnimy, czym jest pojęcie prawa do bycia zapomnianym. Podczas warsztatów pojawią się ciekawe ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy będą mogli lepiej zrozumieć, dlaczego warto kreować swój pozytywny wizerunek w sieci.

Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 25 Września, 2023 - 10:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Czym jest wizerunek online? Czy i jak treści publikowane przez młodzież w internecie mogą wpływać na ich przyszłość? Podczas lekcji przeprowadzone zostaną ćwiczenia...
Dodatkowe informacje: 
Jest to lekcja w konwencji warsztatu. Buduje praktyczną wiedze ucznia. Wzmacnia świadomomość kontekstów obecności naszego wizerunku online.
Organizator: 
mgr Agata
Kuszner
mgr Natalia
Wójcicka
Miejsce spotkania: 
ul. Kolska 12
01-045 Warszawa
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki