Rozkład normalny – eksperyment – deska Galtona

Numer: 
795

Gdy wykonujemy eksperyment i mierzymy wielokrotnie pewien parametr to wyniki nie są takie same. Różnią się od siebie – wynika to z różnych błędów przypadkowych popełnianych w trakcie pomiaru. Gdy w fabryce są produkowane podzespoły elektroniczne np. rezystory albo w zakładach mleczarskich jest rozlewane mleko do kartonów albo w piekarni są pieczone kajzerki to parametry tych produktów różnią się nieznacznie, ponieważ proces produkcji – choć mocno kontrolowany – nie jest wolny od przypadkowych, małych odchyleń. Okazuje się, że jak wykonany dużo pomiarów np. zawartości laktozy w mleku albo rezystancji oporników albo wagi kajzerek to wyniki ułożą nam się w krzywą nazywana krzywą dzwonową, rozkładem normalnym albo rozkładem Gaussa. Maksimum ta funkcja ma w pobliżu wartości średniej z serii pomiarowej.

Rozkład normalny można także uzyskać za pomocą deski Galotna, po której spuszczane są kulki i one wpadają w określone przegródki. Ilość kulek, które wpadają do określonej przegródki w funkcji numeru tej przegródki przybierają kształt krzywej dzwonowej.

Celem wykładu jest przedstawienie rezultatów symulacji numerycznej eksperymentu z zastosowaniem deski Galtona i dyskusja rezultatów. Przeanalizujemy rezultaty w kontekście parametrów, które opisują rozkład normalny oraz teorii pomiaru fizycznego i jego prawidłowego opisu. Wykład jest skierowany do uczniów liceów zainteresowanych fizyką i matematyką.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Modelowanie eksperymentu z deską Galtona. Rozkład normalny jako wygodne i precyzyjne narzędzie do opisu wyniku eksperymentu fizycznego.
Dodatkowe informacje: 
Organizator: 
Instytut Fizyki Technicznej
dr hab. inż.
Paweł
Perkowski
Miejsce spotkania: 
Nagranie

©2022 Festiwal Nauki