Ruś Kijowska w literaturze, sztuce, kinie i jej polska interpretacja

Numer: 
844

Zapraszamy na spotkanie, w trakcie którego przybliżymy literaturę i kulturę Rusi Kijowskiej oraz jej recepcję w polskiej nauce. Nazwę Rusi uzyskały w średniowieczu plemiona wschodniej Słowiańszczyzny. Ich ośrodkami stały Kijów i Nowogród.

            Ważnym czynnikiem w rozwoju kulturalnym i cywilizacyjnym był chrzest Rusi przyjęty w 988 r. przez Włodzimierza Wielkiego. Szybko rozwinęło się pismo cerkiewnosłowiańskie, ułożone przez świętych braci Cyryla i Metodego. Pojawiła się oryginalna literatura hagiograficzna, obejmująca żywoty świętych i legendy z nimi związane. Autorzy wykorzystują najpiękniejsze powieści, bajki, aforyzmy. Nestor - według tradycji autor kroniki, kontynuując dzieło swych poprzedników, zwrócił uwagę na wstępny okres rozwoju, pochodzenie państwa, określenie plemion słowiańskich i ich nazw. W późniejszych latach powstają nowe przekłady i etc.

            Na spotkaniu, prowadzonym przez prof. dr hab. Walentynę Sobol, mgr. Dawida Bzorka i mgr Kamilę Brodowską, uczestnicy poznają fascynującą literaturę Rusi Kijowskiej. Przybliżą ją także studenci Katedry Ukrainistyki, którzy zakończyli kurs: Historia dawnej literatury ukraińskiej X-XVIII ww. Ilia Istomin z tematem o Powieści minionych lat i księżnej  Oldze (tłum. F. Sielickiego), Hubert Grzegorczyk opowie o Kronice Halicko-Wołyńskiej (tłum. D. Dąbrowski i A. Jusupović), Barbara Grzelak o Jarosławnie (ze Słowa o pułku Igora w tłum. J. Tuwima) i Marjana Petriwska o utworze Ihumena Daniela z ziemi ruskiej pielgrzymka do Ziemi Świętej (tłum. K. Pietkiewicza).

Termin: 
poniedziałek, 25 Września, 2023 - 11:00
Czas trwania: 
75 minut
Opis skrócony: 
Zapraszamy na spotkanie, na którym przybliżymy literaturę i kulturę Rusi Kijowskiej oraz jej recepcję w polskiej nauce. Uczestnicy poznają fascynujące kroniki i odkryją źródła współczesnej Ukrainy.
prof. dr hab.
Walentyna
Sobol
mgr
Dawid
Bzorek
mgr
Kamila
Brodowska
Miejsce spotkania: 
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
piętro 1
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki