Słońce - niewyczerpane źródło energii

Numer: 
686

W trakcie spotkania zostanie przeprowadzona lekcja interaktywna oraz krótka dyskusja na temat zjawiska fuzji zachodzącej w plazmie słonecznej oraz plazmie laboratoryjnej. Prelekcja będzie przedstawiała i wyjaśniała wybrane procesy zachodzące wewnątrz naszej najbliższej gwiazdy, w tym proces generowania energii w plazmie słonecznej. 

W prosty sposób zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące podstaw fizyki plazmy, przebiegu fuzji termojądrowej na Słońcu oraz w plazmie laboratoryjnej, a także dotyczące zasady działania urządzeń eksperymentalnych pułapkujących plazmę w polu magnetycznym. 

Zostanie również omówione możliwe wykorzystanie procesów zachodzących na Słońcu do produkcji energii elektrycznej na Ziemi oraz znaczenie fuzji dla przyszłości naszej planety w kontekście przeciwdziałania zmianom klimatycznym. 

Prezentacja zostanie zrealizowana w sposób przystępny i zrozumiały dla młodzieży szkolnej. 

 

Typ szkoły i dziedzina: 
Termin: 
poniedziałek, 20 Września, 2021 - 10:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Co to jest fuzja i jakie ma znaczenie dla przyszłości naszej planety? Zobaczycie, jak przebiega reakcja fuzji na Słońcu i w jakich urządzeniach będzie można ten proces odtworzyć na Ziemi.
dr
Piotr
Chmielewski
Miejsce spotkania: 
Lekcja może się odbyć online na żywo lub stacjonarnie w szkole - do uzgodnienia z nauczycielem.
Online
Stacjonarne w szkole