Specyfika tłumaczenia literatury ascetycznej z języka rosyjskiego i cerkiewnosłowiańskiego

Numer: 
873

Każda nauka, każda gałąź kultury ludzkiej posiada własne specyficzne słownictwo. Życie duchowe nie jest wyjątkiem. W prawosławnym pojmowaniu jest ono rzeczą niezmienną, nie podlegającą zmianom pod wpływem procesów cywilizacyjnych, jest doświadczeniem starożytnym, przeżywanym na nowo w każdym pokoleniu. Stąd też słownictwo literatury ascetycznej powstającej w różnych epokach i naznaczone ich wpływami kontekstowymi zachowuje często pierwotne znaczenie słów, ignorując jego ewolucję w mowie potocznej. Przy tłumaczeniu na inne języki trzeba mieć na uwadze tę osobliwość. Dzieło ascetyczne jest swego rodzaju opisem drogi do Królestwa Bożego przez pole minowe pokus. A czyż tłumacz (nie) jest tylko człowiekiem?

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
piątek, 30 Września, 2022 - 11:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Każda nauka czy gałąź kultury ludzkiej posiada własne specyficzne słownictwo. Przy tłumaczeniu na inne języki pojęć z języka duchowego trzeba mieć na uwadze tę osobliwość. Czy każdy tłumacz to wie?
dr
Piotr
Nikolski
dr
Łukasz
Karpiński
Miejsce spotkania: 
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki