Środowisko przyrodnicze w planowaniu przestrzennym

Numer: 
718

W części pierwszej przedstawiona zostanie rola gleby w środowisku i kształtowaniu środowiska przyrodniczego. Uczestnicy lekcji poznają definicję gleby, pojęcie skały macierzystej gleb, podstawowe typy gleb oraz wykonają doświadczenia laboratoryjne pozwalające określić podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne gleb takie jak: ustalanie grup mechanicznych metodą polową, oznaczanie pH i zawartości węglanu wapnia.
Celem lekcji jest uświadomienie funkcji gleby w środowisku i jego kształtowaniu oraz zapoznanie uczniów z wybranymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi gleb oraz metodami ich ustalania.
W drugiej części lekcji zostaną przedstawione pozytywne oraz negatywne cechy przestrzeni otaczającej mieszkańców miast. Zostaną omówione narzędzia planistyczne wykorzystywane przez urbanistów w celu tworzenia przyjaznego miejsca zamieszkania i wypoczynku. Uczestnicy lekcji zostaną włączeni do dyskusji nad propozycjami zmian źle zagospodarowanych obszarów. Celem lekcji jest uwrażliwienie młodych użytkowników przestrzeni na jakość zagospodarowania oraz konieczność dbania o przestrzeń i traktowania jej jako dobro wspólne wszystkich mieszkańców.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
piątek, 30 Września, 2022 - 09:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Pierwsza część skupi się na roli gleb w ekosystemach i kształtowaniu środowiska przyrodniczego, w drugiej części poruszone zostaną kwestie racjonalnego sposobu planowania i zagospodarowania miast.
Dodatkowe informacje: 
Klasa podzielona zostanie na dwie max. 15 osobowe grupy i zajęcia będą prowadzone równolegle w 2 salach (laboratoriach).
dr hab. inż.
Anna
Bielska
mgr inż.
Maciej
Delnicki
prof. dr hab. inż.
Jolanta
Kwiatkowska-Malina
dr
Radosław
Rogoziński
dr inż.
Agnieszka
Wendland
Miejsce spotkania: 
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki