Szkielety ssaków i ptaków domowych oraz dziko żyjących

Numer: 
615

Lekcja festiwalowa odbędzie się w Muzeum Osteologicznym Katedry Nauk Morfologicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Prowadzący zaprezentuje i omówi najważniejsze elementy budowy szkieletów ssaków i ptaków na przykładzie ich wyizolowanych kości. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość obejrzenia złożonych szkieletów wybranych gatunków zwierząt, m.in. żyrafy, konia Przewalskiego, żubra, dromadera, lwa.

Forma: 
Termin: 
wtorek, 21 Września, 2021 - 10:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Prowadzący zaprezentuje i omówi najważniejsze elementy budowy szkieletów ssaków i ptaków.
dr hab.
Bartłomiej
Bartyzel
Miejsce spotkania: 
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
W razie konieczności istnieje możliwość zorganizowania lekcji w wersji on-line
Stacjonarne