Szkielety zwierząt domowych i dziko żyjących

Numer: 
672

Lekcja festiwalowa odbędzie się w Muzeum Osteologicznym Katedry Nauk Morfologicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Prowadząca zaprezentuje i omówi najważniejsze elementy budowy szkieletu ssaków na przykładzie wyizolowanych kości zwierząt oraz szkieletów złożonych. Oprócz szkieletów psów, koni i bydła domowego, uczestnicy zajęć będą mieli możliwość obejrzenia złożonych szkieletów wybranych gatunków zwierząt dziko żyjących, w tym m.in. żyrafy, konia Przewalskiego, żubra, dromadera, lwa.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
środa, 22 Września, 2021 - 12:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Prowadząca zaprezentuje i omówi najważniejsze elementy budowy szkieletu ssaków na przykładzie wyizolowanych kości zwierząt oraz szkieletów złożonych.
dr hab.
Małgorzata
Dzierzęcka-Gappa
Miejsce spotkania: 
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
W razie konieczności istnieje możliwość zorganizowania lekcji w wersji on-line
Stacjonarne