Tropiciele dzikich zwierząt

Numer: 
713

Rejestracja obecności, czyli liczenie różnych gatunków kręgowców wymaga zastosowania różnych metod. Niektóre z nich nie zmieniają się od dziesięcioleci, inne wykorzystują najnowsze osiągnięcia nauki. W czasie warsztatów pokazane zostaną uczestnikom techniki pozwalające rejestrować zwierzęta, oceniać ich liczebność oraz metody pozwalające określić dietę czy trasy wędrówek zwierząt. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość obejrzenia, użycia różnych narzędzi oraz wstępnej analizy uzyskanych wyników.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
wtorek, 27 Września, 2022 - 12:00
środa, 28 Września, 2022 - 14:00
czwartek, 29 Września, 2022 - 12:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Warsztaty przybliżające techniki liczenia zwierząt, rejestracji ich obecności oraz wykorzystywanych w tym celu narzędzi.
dr inż.
Karolina
Jasińska
dr hab. inż.
Dagny
Krauze-Gryz
Miejsce spotkania: 
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki